Cách thay đổi ID người gọi FaceTime trên iPhone và iPad | Công nghệ

0

ID người gọi trên FaceTime của bạn là email hoặc số điện thoại xuất hiện trên màn hình của người nhận cuộc gọi. Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được liên kết với Apple ID của mình, nhiều khả năng bạn gọi cho những người mà họ không nhận ra. Điều đó có thể dẫn đến các cuộc gọi không được trả lời hoặc một địa chỉ email bất ngờ được chia sẻ với người mà bạn không muốn có.

Thay đổi ID người gọi được sử dụng khi bạn bắt đầu cuộc gọi FaceTime mới là một quy trình tương đối đơn giản, và đây là cách thực hiện.

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Settings và chạm vào FaceTime.
Cách thay đổi ID người gọi FaceTime trên iPhone và iPad - ảnh 1

Chọn FaceTime trong danh sách

Ảnh chụp màn hình

Lưu ý rằng địa chỉ email sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn đã đăng nhập bằng Apple ID của mình, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập và nhấn vào nút Use your Apple ID for FaceTime.
Cách thay đổi ID người gọi FaceTime trên iPhone và iPad - ảnh 2

Chạm vào nút Use your Apple ID for FaceTime như mũi tên chỉ

Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo, chạm vào số hoặc địa chỉ email bạn muốn sử dụng làm ID người gọi của bạn trong phần Caller ID.
Cách thay đổi ID người gọi FaceTime trên iPhone và iPad - ảnh 3

Bạn có thể chọn hiển thị ID cuộc gọi là số điện thoại hoặc email cá nhân

Ảnh chụp màn hình

Và đó là tất cả những gì cần làm. Bây giờ, khi bạn bắt đầu một cuộc gọi thoại hoặc video FaceTime mới, số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn vừa chọn sẽ là số được sử dụng làm ID người gọi của bạn, điều đó có nghĩa nó cũng sẽ hiển thị trên điện thoại người nhận.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *